Dette er Levande lokalsamfunn

Under landsmøtet i Kristiansand i helga lanserte LLA sitt nye prosjekt Levande lokalsamfunn: Vi i LLA vil hjelpe og motivere lokalavisene til å løfte og fornye journalistikken og betydningen av å gi ut lokalavis. Lokalavisa skal ikke bare informere og formidle det som skjer, men være med på å ta ansvar for å skape et bedre lokalsamfunn sammen med innbyggerne:

(Alle foto: Vidar Herre)


Flest mulig i lokalsamfunnet skal med i debatten og arbeidet med å skape et best mulig lokalsamfunn for leserne og innbyggerene. Det skal tas i bruk både tradisjonelle og nyskapende virkemidler. Avisa skal altså ikke bare peke på mangler og feil i lokalsamfunnet, men være med og ta ansvar for å finne gode løsninger.

Prosjekt Levande lokalsamfunn skal sammen med innbyggerne utvikle bygda, bydelen, byen, kommunen. Vi vil ha hele befolkningens holdninger, meninger, råd og løsninger frem i lyset:

 • Et prosjekt som viser vei for å få alle med i dialogen.
 • Et demokratistyrkende prosjekt.
 • Lokalavisen som vaktbikkje, men også som iverksetter gjennom nye møteplasser for avis, innbyggere og makta.
  (Avisa som problemløser, ikke bare problemviser ).
 • Lytte til innbyggerne, vise at de er viktige for lokalsamfunnet.
 • Prosjektet skal gi leserne kunnskap og innsikt, slik at de er i stand til å ta gjennomtenkte valg*.
 • Lytte til, formidle og debattere løsningsforslag fra flest mulig og på den måten styrke demokratiet ved at flest mulig røster blir hørt og sett.
 • Diskusjonene rundt kjøkkenbordet skal ut av huset og frem i lyset.
 • Avisa må ut og møte folket, ut av kommunestyresalen.
 • Opprette leserpanel, invitere til folkemøter/pizzamøter.
 • Lokalavisene skal ikke bare referere og formidle. Vi skal bli langt mer aktive: Engasjere et bredere lag av befolkningen, jobbe i dybden og tenke helhet.
 • LLA skal bidra til at lokalavisene tar i bruk nyskapende journalistikk på alle medier.

Prosjekt Levande lokalsamfunn er inspirert av public journalism*. Et annet ord for public journalism kan være demokratistyrkende journalistikk. Noen stikkord:

 • PJ er å lytte og forstå folks tanker
 • PJ er å drive journalistikk om det som er viktig for folks liv
 • PJ er å søke og skape dialog
 • PJ er å skaffe ressurser til denne dialogen
 • PJ er mer enn å beskrive, det er også å arrangere dialogen
 • PJ er å foreslå løsninger (kanskje i form av kompromisser)
 • PJ er ofte langsiktig
 • PJ-prosjekter har gjerne mål, gjerne med «demokratiske fortegn»

Et bedre lokalsamfunn skapes der utfordringene er tydelig identifiserte. Det er et journalistisk stykke arbeid ingen andre enn lokalavisene kan og bør gjøre. I prosjektet tilbyr LLA tips i nye metoder for å få dette til. Lokalavisene skal få en mye mer sentral rolle!
Lokalavisene vil bidra til å skape bedre og mer levende lokalsamfunn!

For mer informasjon eller spørsmål, kontakt:

Roar Osmundsen
roar@budstikka.com
mob: 412 44 323

Helen Frøyseth
helen@lla.no
mob: 452 89 555

*Public Journalism: Amerikansk modell for praktisk utøvelse av journalistikk som har som hensikt å øke publikums deltagelse i samfunnets aktiviteter, særlig i beslutningsprosesser på lokalt nivå.