Se opptak: Slik graver du i kommuneøkonomien

Noen kommuner får til mye med begrenset pengebruk. Andre kommuner bruker mye penger, men klarer likevel ikke å levere gode nok tjenester til innbyggerne. Hvordan er ståa i din kommune?

Agenda Kaupang sammenligner kommunenes kostnader, tjenestekvalitet og finanser i Kommuneindeksen. Her finner du datagrunnlaget for rapporten, der du kan undersøke din kommune og sammenligne den med andre.

Du kan blant annet finne kommunens netto lånegjeld, som vil være viktig framover nå som rentene stiger. – De som sitter med netto lånegjeld over 100 i dag, de er ille ute, sa Brox i webinaret.

Se opptaket over for å få forklaring på de viktigste indikatorene i regnearket, og hvordan du forstår om din kommune gjør det bra eller om den burde få til mer. I opptaket får du også en gjennomgang av noen eksempelkommuner.

Agenda Kaupangs måling av tjenestekvalitet legger vekt på resultater i de kommunale tjenestene. De belønner kommuner som jobber med tidlig innsats, tverrfaglig innsats og mestringsstrategier.

Rapporten viser at det liten eller ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet. Den viser heller ikke noen tydelig sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet, men en viss sammenheng mellom sentralitet og god styring.