Opptak: Eldreomsorg som valgkamptema

I dette Teams-møtet får du ideer til hvordan du kan sette søkelys på eldreomsorgen i din kommune, og hvordan du kan utfordre listekandidatene til å komme med konkrete svar om eldrepolitikken.

Hvor god jobb gjør din kommune for de eldre, og hvordan vil kandidatene håndtere eldrebølgen?

Med sykepleier, journalist og forfatter Elin Marie Fredriksen som jobber på sykehjem og har skrevet om sine erfaringer, blant annet i iTromsø og i Sykepleien.

journalist i Kommunal Rapport Berit Almendingen som skriver om eldreomsorg i kommunene, og leder for Eidsvoll eldreråd John Granly, som også er styremedlem i Pensjonistforbundet Akershus, KrF-kandidat i kommunevalget og tidligere mangeårig journalist i Eidsvoll Ullensaker Blad.

– 16-åringer tar seg av demenssyke

Sykepleier Elin Marie Fredriksen fortalte om en hverdag med stadig flere ufaglærte, unge og utenlandske ansatte som tar seg av de eldre på sykehjem.

– Det preger pleien vi gir. Den blir dårligere, det er mer feilmedisinering, flere fall, mer uro. Vi har ungdom ned i 16-årsalderen som tar seg av demenssyke. Sånn er det i alle de små kommunene, sa hun.

Både Fredriksen og John Granly oppfordret lokalavisjournalistene til å dekke eldreomsorgen grundigere.

– Jeg mener vi lokalpolitikere slipper altfor lett. Lokalpressen kan være mer kritisk, sa Granly.

Han ville startet med å finne pleietrengende eldre som kan fortelle om hvordan de opplever å bli gammel i sitt lokalsamfunn.

– Ta utgangspunkt i tallene

Journalist Berit Almenningen foreslo å ta utgangspunkt i Kostra-tall, for eksempel andel årsverk med helseutdanning, og spørre partiene hvilke konkrete tiltak de har for å skaffe helsepersonell til kommunen.

Hun ville også sett på utgifter til vikarbyrå de siste årene.

– Dere kan finne et bra case, for eksempel en svenske som jobber en uke og har tre uker fri. Jeg har sett eksempler på at sykepleier sier opp jobben sin og tar jobb i vikarbyrå fordi de tjener bedre og får bedre betingelser, sa hun.

– Det er interessant å høre med partiene om de har konkrete løsninger på vikarutfordringen, la hun til.

Ansatte er frie til å uttale seg

Flere av deltakerne var inne på at det ofte er et problem at kommunalt ansatte ikke ønsker å ytre seg om forhold på arbeidsplassen. Taushetsplikten regulerer hva ansatte i helsevesenet kan si om pasientene, mens det er lojalitetsplikten overfor arbeidsgiver som regulerer hva de kan si om arbeidsgiveren. Husk at ytringsfriheten vanligvis trumfer lojalitetsplikten, spesielt for offentlig ansatte som bør føle lojalitet til innbyggerne og bidra til en opplyst debatt.

Ytringsfrihetskommisjonen slo fast at det er en del av ytringsfriheten å uttale seg om faktiske forhold ved arbeidsplassen eller delta i debatter om spørsmål som berører virksomheten.

Lenkene som Berit Almendingen i Kommunal Rapport viste i webinaret:

Hovedsiden til Kostra: https://www.ssb.no/statbank/list/kostrahoved

(Kostra er en forkortelse for kommune-stat-rapportering. Gjennom Kostra sender alle norske kommuner og fylkeskommuner inn tall fra sine tjenesteområder til Statistisk sentralbyrå.)

Her finner du blant annet «andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten med helseutdanning»: https://www.ssb.no/statbank/table/12209/

(Helseutdanning omfatter blant annet helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere og ergoterapeuter.)

Lenke til Kommunebarometeret: https://kb.kommunal-rapport.no/

Man må ha abonnement for å få tilgang til Kommunebarometeret. Du kan kontakte Berit Almendingen hvis du har konkrete spørsmål, på telefon 48033259 eller e-post berit@kommunal-rapport.no.

Dekker du valgkampen? Bli med i Signal-gruppa for ideutvikling! Der kan du diskutere saker om eldreomsorg og alle de andre politiske sakene du jobber med rundt valget. SUJOs reportasjeledere vil bidra til ideutvikling, og så snart det er behov for det, vil vi involvere relevante eksperter som har lovet å svare på store eller små spørsmål som måtte dukke opp.

Fredag 25. august blir det nytt nettmøte. Da tar vi for oss vern vs. utbygging, og ser på hvordan vi kan sette søkelys på kommunal arealplanlegging, utbygging og naturvern i valgkampen.

Lokalavisenes valg 23

I tida rundt valget arrangerer vi webinarer, fagdag og diskusjonsgrupper for å hjelpe lokalavisene å lage god valgjournalistikk.

Lokalavisenes valg 23 er et samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).