Lokalavisenes valg 23: Vern eller utbygging?

25. august 2023 kl. 10:00 — kl. 11:00
SUJO, LLA og MBL

Slik kan du setje søkelys på kommunal arealplanlegging, utbygging og naturvern i valkampen.

Her kommer du inn i møtet.

Hallingdølen har skrive fleire saker om korleis ein 18 år gamal reguleringsplan opnar for 129 hytter i urørt terreng. Foto: Anna Huseby, Hallingdølen

Kor mykje hyttebygging skal kommunen ha, og kva areal kan ein setje av til industriutbygging og bustader? Er kommunen sine planar oppdaterte?

– Det er ein auka bevisstheit på at gamle og utdaterte planar er den største trusselen mot å kunne løyse klima- og naturkrisa, sa jurist Nikolai Winge til Hallingdølen då dei skreiv om store hyttebyggingsplanar i fjellet.

Winge har spesialisert seg på plan- og bygningsrett og meiner mange kommunar har større handlingsrom enn dei trur.

Fredag 25. august kl. 10-11 vil han hjelpe deg med å setje søkelys på kommunal arealplanlegging i valgkampen.

Anna Huseby frå Hallingdølen vil fortelje om korleis ho har dekka lokale konflikter rundt hytteplanar i urørt terreng.

Arrangementet er del av satsinga Lokalavisenes valg 23, eit samarbeid mellom Senter for undersøkende journalistikk (SUJO), Landslaget for lokalaviser (LLA) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Meld deg på her