SOLCELLER PÅ LØETAKET: Hans Skeie driv garden med den store gule løa på Bø på Dyrvedalen. No investerer bonden fleire hundre tusen for å redusera straumrekninga. Til venstre Leif Vestrheim frå Teltech på Voss. Foto: Geir Geitle
SOLCELLER PÅ LØETAKET: Hans Skeie driv garden med den store gule løa på Bø på Dyrvedalen. No investerer bonden fleire hundre tusen for å redusera straumrekninga. Til venstre Leif Vestrheim frå Teltech på Voss. Foto: Geir Geitle

Ideer til lokale vinklinger på strømkrisen

Strømkrise og generell prisøkning er et hett tema om dagen. Vi har samlet en del idéer til lokale vinklinger på temaet.

Strømsparing

Det er mer aktuelt enn noen gang å spare strøm. Sjekk for eksempel Enovas strømsparetips.

Lag fem på gata om hva folk gjør for å spare strøm.

Har du en lokal Reodor Felgen? Sjekk om vedkommende har gjort noe kreativt for å spare strøm!

Gjesdalbuen har intervjuet (+) en mann som ønsker å sette opp en småskala vindturbin på eiendommen sin.

Foreløpig er det mer vanlig med solcellepanel, som har blitt svært populært den siste tiden. Kanskje du har noen lokalt som har hatt solcellepanel en stund allerede, som kan vise regnskap over hvor mye de har spart?

For bønder med store takareal og store strømutgifter kan det være snakk om store besparelser. Solcelleanlegg er det mest populære klimatiltaket blant bønder.

Avisa Hordaland har intervjuet (+) en bonde med solcellepanel på løetaket.

Enova kan blant annet støtte solcelleanlegg, vind- og vannkraft, og kan være en god kilde til generell informasjon om tiltak for å spare strøm i boligen. De har også god informasjon om tiltak som de ikke gir pengestøtte til, for eksempel etterisolering.

Verdifull ved

Høye strømpriser gjør også at folk fyrer mer. Hvordan er tilgangen på ved lokalt? Ta en prat med butikker som selger ved. Sandnesposten har snakket med de lokale byggevarehusene som selger ved. Ingen tør å garantere at de har nok ved til å dekke etterspørselen gjennom vinteren.

Sunnhordland har snakket med både forhandlere og produsenter av ved. En produsent forteller (+) at han var utsolgt allerede i juli.

Hvordan er hverdagen for vedprodusenter i ditt område?

Når fyringssesongen nærmer seg er det på tide med en guide om hvordan man skal fyre med ved. Mange fyrer feil. Se tips fra Sintef.

Når vinteren nærmer seg er det også fint med en guide i vedhogst. Denne vinteren kan det være gull verdt å lage ved til neste fyringssesong, og det er sikkert noen uten erfaring som tar vedhogst opp som en ny hobby.

Generell sparing

Det er ikke bare strømmen som har blitt dyrere. Alt fra matvarepriser til renter stiger. Hva gjør folk for å holde utgiftene nede? Har de tømt kontoen i ferien?

Solabladet har bedt folk på handletur om deres tips for å spare noen kroner.

Har den lokale sparebanken merket endringer i kundenes økonomi? Hvilke råd har banken til kundene sine? Kan de tipse om små, enkle grep for å spare penger? Kan de vise hvordan et budsjett bør se ut? Hva skjer med kundene som får virkelig store betalingsproblemer?

Sunnhordland (+) har intervjuet de lokale banksjefene. – Me må jo prioritera annleis no, «kva skal eg velja vekk i forhold til dei goda eg hadde i går?», sier en av dem.

Sunnhordland har også snakket med de lokale handlesentrene, som merker at folk er litt mer forsiktige med pengene sine enn før. Kanskje lokale byggefirma kan fortelle om folk har begynt å utsette oppussingsprosjekt?

Hva gjør politikerne?

Solabladet har stilt seks spørsmål (+) til politikerne i de ni ulike partiene som har plass i kommunestyret: – Hva tenker du om strømprisene i dag? Hva tenker du kan være en løsning? Hva synes politikerne på Sola om håndteringen til regjeringen? Har du forståelse for småbarnsfamilier som gruer seg til vinteren? Hva vil du si til de som sliter økonomisk? Hvordan blir du påvirket av strømprisene?

Det er lett å peke på regjeringen, men hvilke grep kan kommunen ta selv? Har din kommune lokale ordninger, og hvilken hjelp tilbyr de til folk som sliter med økonomien?

Bruker kraftkommuner av inntektene sine til å støtte lokale innbyggere og næringsliv? Suldal kommune har egen strømstøtteordning for bedrifter, og vurderer støtte til private.

Hallingdølen har intervjuet (+) en lokal næringsdrivende, daglig leder ved et skisenter, som mener kommunen har mer enn nok strøm til å sørge for at både innbyggere og næringsdrivende får en levelig strømpris.

Ål kommune har gjennom Ål kraftverk en lokal støtteordning for kraftverkets kunder. Blant politikerne er det delte meninger. Noen vil utvide støtteordningen, andre vil fjerne den, skriver Hallingdølen (+).

Hardanger Folkeblad har spurt (+) ordføreren i Ullensvang om hvorfor de ikke har gjort noe tilsvarende.

– Det er kun en nasjonal ordning som kan løse situasjonen for alle landets kommuner, sa ordføreren i vinter (+) og viste blant annet til at Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK) hadde frarådet lokale ordninger.

Forklar fakta

Hvorfor er strømprisene som de er i ditt område? Hva kan påvirke strømprisene framover?

1. juli fikk vi nye modeller for utregning av nettleie, har du forklart løsningen som ditt lokale nettselskap har valgt og hvilke utslag den kan gi på strømregningen?

Fakta om strøm kan du for eksempel finne hos SSB, NVE og Energi Norge.

https://www.energinorge.no/stromguide/

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/strom/stromkunde/

https://www.ssb.no/energi-og-industri/faktaside/strom

For mange lesere kan det også være lærerikt med en forklaring av inflasjon. Hva er det, og hvorfor skjer det? Hva kan det føre til? Hva skjedde sist det var stor inflasjon? Hvor lenge må renta økes hvis folk fortsetter å redusere forbruket?

Hvordan går det med lag og organisasjoner?

Har lag og organisasjoner i kommunen fått den strømstøtten de har krav på?

Avisa Hordaland skriver (+) at bare 33 av 256 registrerte frivillige lag og organisasjoner i kommunen søkte om kompensasjon. Dermed må kommunen betale tilbake nesten halvparten av pengene de hadde fått til å hjelpe lokale lag og organisasjoner gjennom strømkrisen. – Det er ikkje sikkert me har nådd alle lag og organisasjonar, vedgår en rådgiver i kommunen.

Hva med hyttefolket?

Hallingdølen har (+) snakket med ledere i flere hyttevel som sier at strømprisene er et hett tema blant hytteeierne. Moderne hytter må ofte ha en viss temperatur gjennom vinteren for å unngå frostskader. Hytteeiere har ikke krav på strømstøtte.

Er det mindre folk på hyttene enn vanlig i ditt område? Hvilke ringvirkninger kan det få lokalt?

Hallingdølen skriver også (+) om flere lokale firma som opplever stor økning i salg av solcellepanel og varmepumper til hytter. — Me installerer varmepumper i hytter som har straumrekningar så høge som 18.000 kroner på ein månad, sier daglig leder i et av firmaene, som nå må ansette flere folk.

Se også denne saken fra LLAs idébank:

Hvordan takler lokalt næringsliv de høye strømprisene?

For noen er det dramatisk. For andre har strømprisene positiv effekt. Snakk med ulike bedrifter i ditt område.