Idefest 14

Idéfest 5: Arrangement, og undersøkande journalistikk, som lokalavisa kan lage

Konsert, bilens dag eller eit rebusløp? Kanskje lokalavisa di kan arrangere noko av dette til våren?

Under LLAs idédugnad i vår, spurte vi også om kva arrangement lokalavisene kan lage. I Ålesund utfordra vi også avisene til å gruble på undersøkande journalistikk i heile Norge, som kan delast på tvers av kommunegrenser og dekningsområde? Her er landsmøtedeltakarane sine tankar om det:

Kva event/arrangement kan lokalavisa stå bak?

 • Konsertar
 • Bilens dag
 • Rebusløp
 • Lokal debatt, på nett-tv og/eller podcast
 • Folkemøte
 • Andeløp til inntekt for lokale gode formål
 • Abonnementsfest med dans og livemusikk

Kan vi lage undersøkande journalistikk over heile landet, som kan delast?

 • Nærpolitireformen;
 • Kva er konsekvensane i responstid?
 • Oppklaringsprosent: statistikk før og etter innføring av reforma, fordelt på ulike kriminalområde på regionalt- og distriktsnivå
 • Samarbeid etter modell av Den store folkevandringa
 • Grenselause redaksjonar
 • Felles redaksjonsmøte for fleire lokalavise innanfor ein region
 • Lage felles podcast ut frå aktuelle tema innanfor geografiske område
 • Utnytte kompetanse på tvers av redaksjonar og aviser. Ta vare på det sosiale

PS! Vi minner i samme slengen om at LLA og Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) snart er i gang med eit nytt graveprogram. Først samling er i timane før Lokal & digital-konferansen vår på Flesland/Bergen torsdag 3. november. Les meir om graveprogrammet her.

LLAs idéfest i Ålesund blei leia av Gudrun Rudningen og Arne L. Bygdås (bildet under) frå Arbeidsforskingsinstituttet ved Oslo Met.

Denne høsten legg vi alt frå gruppearbeidet ut her i idébanken. Tidlegare saker:

1: Slik kan avisa jobbe godt med egne ideer

2: Dette er lokalavisa i år 2029

3: Send ein SMS til alle unge i kommunen din

4: Kva digitale abonnementskampanjar kan vi ha?