Kronerulling til ungdomshus i regi av avis

Avisa Fjell-Ljom tok i vår initiativet til en kronerulling for ungdommen på Røros. Bakgrunnen var at det var svært lite penger å rutte med for Ungdommens hus, et samlingssted for unge i bygda. Resultatet ble 56.000 kroner til rørosungdommen.

– Ungdommens Hus har svært lave budsjetter, og her så vi at vi kunne gjøre en jobb, og “gnåle” litt på folk og bedrifter for å bidra til større handlingsfrihet for ungdommens hus. Dette er en bevisst del av strategien vår for å styrke oss som rørosingens talerør, gode venn og støttespiller – og samfunnsstøtte. Det er også god egenreklame, og en god gjerning i samme åndedrag, sier redaktør Bjørn Tore Hindklev. Ungdomsrådet i Røros kommune og klubbstyret på Ungdommens Hus avgjør hva pengene skal brukes til, i samråd med ønsker fra ungdommene som bruker huset.