Bartesider til inspirasjon

Movember-aksjonen for menns helse har fått mykje merksemd i år. Bartemånaden november er over for denne gongen, men vi vel likevel å dele Kvinnheringen sin reportasje om temaet. Fin bladbunad som heilt sikkert kan vere til inspirasjon for reportasjar om andre tema også.