Inviterer til idédugnad om døende handlegate

Nedregate på Vinstra er et tradisjonsrikt sentrum som er i ferd med å dø ut. Flere butikker stenger dørene, og det er lite folk ute i gatene. Nå bygges ny E6 på andre sida av elva, og det diskuteres om Nedregate har ei framtid som handelsgate, eller ikke.

Tone Sidsel Sanden i Dølen samlet flere av de næringsdrivende i Nedregate til et møte for å diskutere mulige løsninger. De ble fort enige om at det er nødvendig å tenke positivt og finne løsninger i fellesskap. Hun tok også en runde ute i gatene for å prate med folket.

For å gjøre de ulike forslagene mer synlige, ble de lagt i egne bobler på sida.

– I samme avis skrev vi også en leder om temaet, og det ble lagt ut link til denne på Facebook-sida vår. Temaet skapte debatt, og det som var godt å se, var at mange kom med konkrete forslag til hva som skal til for å bevare Nedregate som handelssentrum, forteller Tone Sidsel Sanden.

Sjekk også bildebylinen til Sanden, der leserne oppfordres til å ta kontakt.