Flommen som snudde redaksjonen på hodet

“Der og da tok jeg og en kliss våt kollega valget – vi peiser på. ALT skal ut så raskt som mulig – det er nå det skjer. Facebook og nett ble valget – papir egner seg dårlig i regnvær. De nærmeste døgnene så vi nærmest ikke på klokka” – redaktør Tor Larsen i Dølen.

Lokalavisens rolle i krisetid

Siden fredag morgen og gjennom hele pinsa har lokalavisa Dølen fylt sin samfunnsrolle på en ny og lærerik måte. Via vår nettside dolen.no og det sosiale medium Facebook, har vi nærmest time for time informert vårt lokalsamfunn om hva som skjer og hva innbyggerne har å forholde seg til i ei krisetid. Det være seg hvor og hvordan du kan forflytte deg i regionen, hva slags anmodninger og beskjeder som kommer fra offentlige myndigheter, og sist, men ikke minst, hva har skjedd, hvordan og hvorfor. Tilbakemeldingene vi har fått, tyder på at avisens fire medarbeidere har gjort dette på en pliktoppfyllende, saklig og informativ måte.
Men dette hadde vi ikke klart uten mange samarbeidspartnere. Allerede tidlig fredag morgen var vi i gang med å legge ut bilder og video på Facebook av det som utspant seg i flommens tidlige fase. Vi ble kontaktet av VG som hadde rekvirert helikopter, men de manglet vår lokalkunnskap om hvem, hva og hvor – den informasjonen fikk de, og vi bidro med det til at de første live TV-bildene med oversiktsbilder fra flommen ble publisert mest mulig riktig, raskt og effektivt.
Vi hadde et nært samarbeid med beredskapsledelsen i Nord-Fron kommune som hadde en nærmest umulig oppgave med å hjelpe alle de som trengte assistanse i flommens tidlige, men verste fase. Vi hadde et tett samarbeid med informasjonsavdelingen i Statens vegvesen om hva som skjedde på veiene i vårt distrikt og hvilke muligheter som fantes for å komme inn eller ut av Gudbrandsdalen – samtidig delte vi all relevant informasjon som kom inn til oss via e-post og Facebook fra engasjerte folk i lokalmiljøet. Dølens facebooksider bidro disse dagene til at infor-masjonsflyten ut til lokalmiljøet og til utfløtte døler over hele landet ble rask og nøyaktig. Samtidig som vi fikk dokumentert og informert om katastrofale tilstander og håpløshet, fikk vi sikkert også beroliget mange bekymrede sjeler – som kjent er nesten ingenting verre enn å gå rundt uten å vite.
Konklusjonen etter dette kan være at lokalavisene, og deres nett- og facebooksider, kan få en helt spesiell rolle for et lokalsamfunn i ei krisetid. Det fins små lokalaviser i nesten hver bidige krok av landet som kan bidra på samme måte som Dølen gjorde i pinsa. Det hele er snakk om koordinering, samarbeid, arbeidsvilje og lokalpatriotisme.
Dette var ikke bare lærerikt for oss selv, det var til samfunnets beste – avisenes hovedoppgave.

(leder i Dølen torsdag 16. juni 2010)

Dølen takket alle leserne sine for god hjelp med å tilby avisa til gratis nedlastning fra nettsiden. Her kan du også lese om hvordan Dølens journalister opplevde timene og døgnet da vannet raste som verst

Les også sak på Journalisten.no: Flyttet flomdekning til Facebook