Kva skjer med plasten folk sorterer?

“Husstandar i Stranda kommune måtte i fjor leggje seg til vanen med å kjeldesortere plast. Ettersom det blir henta i same renovasjonsbilsompapp og papir, blir det då blanda og brent? Bli med Eva Karin Fossheim på jobb og sjå kvar plasten endar opp”, skriv Sunnmøringen God sak laga av journalist Maria Nerhus.