Pussig sak

Arrangerte bilete er ikkje å føretrekkja, men for ei god sak er det vel lov å gjera unnatak.