Virtuell redaksjon for unge


Danske Poltiken har lansert en tjeneste der skoleklasser kan lage avis, og få den trykket i 1000 eksemplarer. Opplegget kan virke dyrt, men er et utmerket alternativ til mediesenter for aviser som ikke har store budsjett til slikt.

Tilbudet gis til elever i 6.-10. klasse, og elevene bruker det digitale verktøyet til å skrive sin egen avis. Temaer er selvvalgte, men malen ligner på Politikens layout. Etter at avisen er produsert sendes 1000 eksemplarer til skolen for utdeling til medelever og nærmiljøet.
 Kan vi hente noe her? 
Les mer "her ":http://politiken.dk/skole/article1237815.ece

Ukas ungstoff-tips er levert av Jan Steen, steenmedia.no