Aftenpostens redaksjon – Bak forsiden

“På denne FB-siden ønsker vi i Aftenpostens redaksjon å vise frem hvordan vi jobber for å lage nyhetssakene du ser og leser i kanalene våre. Vi vil gjøre det ved å åpne dørene og dele hverdagen til åtte av kollegene våre. De åtte skal fortelle deg om arbeidsprosesser, valg, utfordringer, etikk, tvil, graving, fotografering, forsider, titler og alt det andre som avgjøres før nyheten når deg.” Aftenposten tar seg tid til å forklare leserne hvordan en nyhet blir til – hvilke vurderinger som ligger til grunn – hvordan journalisten jobber o.s.v. Å begrunne sine redaksjonelle valg, og forklare hvorfor avisen gjør som den gjør, skaper forståelse blant leserne for avisas journalistikk.
– Dette er med på å bygge tillit mellom journalister og lesere. Redaksjoner har tradisjonelt vært altfor lukkede. Vi spør og graver i andres virksomheter hver eneste dag, men har vært for dårlige til å kommunisere hvordan vi selv tenker, sier sjefredaktør Hilde Haugsgjerd i et intervju i egen avis.

Vi mener at flere aviser gjerne må gjøre det samme. Gjerne også fra spalteplass i avisa.

skjermdump