Avslør monopolpengene!

De fleste kommuner har en eller annen form for monopolpenger (særlig i valgår?). Hvordan kan du avsløre dem? Her er tips til et par av de mange mulighetene til å blåse opp regnskapene, og hvordan du kan påvise dem.

Går kommunen med overskudd? Eller gjør de egentlig det? Det finnes mange triks og knep du kan bruke for å se om kommunen virkelig går i pluss. Her er noen av dem:

MOMSKOMPENSASJON: Når en kommune investerer – for eksempel bygger ny skole – får man momskompensasjon for investeringen. Det vil si at en kommune som bygger en skole til 200 millioner kroner, gjerne får 15-20 millioner kroner i slik kompensasjon. Dette kan kommunen velge å tilbakeføre til investeringsbudsjettet, hvilket de vel burde gjøre. Problemet er at mange kommuner bruker dette i driftsbudsjettet i stedet. Det skaper en ulogisk situasjon, der man kan blåse opp driftsbudsjettet ved å låne mye penger. Momskompensasjon er alt annet enn stabile inntekter – man bygger ikke skoler til 200 millioner hvert år.

PREMIEAVVIK: Dette er mer komplisert enn jeg er i stand til å forklare, og det er strengt tatt bare regnskapsteknisk, men: Det er en mulighet for mange kommuner til å inntektsføre penger de strengt tatt ikke har. Eller mer korrekt, å utsette kostnader og pensjonsforpliktelser.

Begge disse mulighetene vil forsvinne fra reglene for kommunal regnskapsskikk snart, visstnok. Nettopp fordi de “misbrukes”.

En tredje ofte brukt mulighet til å pynte på regnskapet er
LAVE LÅNERENTER: Renta har de siste årene vært lav. Mange kommuner betaler heller ikke mer avdrag enn de må. Hva brukes disse pengene på? Hvis renteutgiftene f.eks. er 10 millioner lavere i 2010 enn de var i 2007, brukes disse pengene til vanlig drift? Og hva gjør kommunen den dagen rentenivået om et par år er tilbake på nivået for et par år siden?

Her ligger mange muligheter til gode saker. Administrasjonen er som oftest smertelig klar over slike forhold, og som oftest prøver de å meddele politikerne det også. Men politikere har jo som kjent gjerne selektiv hørsel. Særlig i valgår… 🙂