Gjør leserne kjent med de nye unge i kommunestyret

Har flere nye unge fått plass i kommunestyret? Gjør som Klæbuposten og flere andre aviser: Gjør leserne kjent med de ferske politikerne.


Her er spørsmålene Klæbuposten stilte:

1. Hvordan føles det å bli med i kommunens høyeste besluttende organ?
2. Du ble så godt krysset at du gikk opp en plass. Hva tenker du om det?
3. Hvilke saker tenker du å fremme?
4. Hvordan reagerte du på 22. juli?
5. Hva tenker du om at valgdeltagelsen blev så lav – hvert fjerde stemmeberettigede benyttet seg ikke av stemmeretten sin?
6. Hvordan skal man få flere til å stemme?
7. Hvordan skal man flere unge til å interessere seg for demokratiet og politikk?
8. Hvem er din politiske forebilde lokalt – sentralt?
9. Hvilke er de politiske ambisjonene dine, politisk karriere?
10. Hva syns du om Efia Marie Damba / Kristin Kulseth
11. Har dere to noe felles ut fra at dere er yngste politikerne i kommunestyret?
12. Hvilke/hvilket blir første forslaget/forslagene du vil legge frem?
13. Hva tror du det vil bety for øvrige kommunestyret å få to unge kvinner inn i politikken?
14. Hvem ønsker du som ordfører?

Les hele saken som vedlegg