Brønnøysundregistrene endrer praksis

Etter en klage fra Harstad Tidende, vil Brønnøysundregistrene nå opplyse om historiske roller for navngitte personer.

Harstad Tidende fikk avslag på et krav om innsyn i historiske roller for en navngitt næringslivsperson, og klaget. Da Brønnøysundregistrene (Brreg) så på klagen på ny, snudde de:

«Brønnøysundregistrene har vurdert saken på nytt. Vi har kommet frem til at vi vil endre praksis, og at det likevel skal gis innsyn i historiske roller for bestemt navngitte fysiske personer når det gjelder roller de har hatt i næringsdrivende foretak.»

Tidligere har Brreg vurdert det slik, at det bare kan gis opplysninger om personer i aktive roller, men det vises i behandlingen til foretaksregisterloven § 8, der det heter at enhver har rett til å gjøre seg kjent med det som er registret i Foretaksregisteret og få utskrift av dette.

«Vi har, etter en ny vurdering, kommet frem til at “registrert” i disse bestemmelsene også skal omfatte det som har vært registrert, altså historiske roller for fysiske personer», skriver de til Harstad Tidene.

Opplysninger om historiske roller kan bestilles hos Opplysningsavdelingen ved registrene.

Saken er hentet fra offentlighet.no