Pensjonistar om politikk

Etter inspirasjon frå Kvinnheringen og journalist Mona Grønningen si sak om tre fyrstegongsvelgarar som skreiv brev med spørsmål til listetoppane, fekk eg tre pensjonistar til å “gjera det same”.
Her er òg svara til alle listetoppane med – så vert det spanande å sjå om dei fylgjer opp dei ulike sakene i kommunestyra framover.