Følgde handballstjerna ein heil dag

Inge Aas Eriksen (18) veit at han er god. Ikkje rart at veslesystra Nora (12) tykkjer han lever som ein konge.

Ingressen vitnar om at journalist Joar Hystad og Sunnhordland har kome tett på handballspelaren Inge Aas Eriksen. Det har dei klart ved å følgje han gjennom ein heil dag, frå frukost til etter sengetid. I staden for å fortelje oss at handballspelaren har hektiske kvardagar der treninga har høg prioritet, kan dei gjennom ein slik reportasje vise oss det.