Intervju med nr 13 på valglistene

Alle LLA-avisene fikk i fjor høst tilsendt “Redaksjonens valgkalender, med forslag til hvordan avisa kan dekke kommunevalget, måned for måned. Les tipsene for mai, og se kalenderen.

Mai

  • Følg opp serien «Følg en førstegangsvelger».
  • Elevheftene til «Avis i skolen» er klare, trykk egenannonser for dette.
  • Ha et ekstra fokus på debattsider. Kjør gjerne en debattkonkurranse for unge.
  • Gå i gang med spørsmålsinnsending på sms/e-post/nett. La politikerne/kandidatene svare.
  • Presentere partier/programmer/politikere.
  • Ha faste spørrerunde med kandidatene, men lag gjerne en fast sak der du f.eks. intervjuer nummer 13 på hver liste