Ga Max fart, og ble dagens vinner

Vi falt for dette bildet og tittelen i Gauldalsposten, der Emma Aunøien (4) og Oda Moen (5) dytter i gang kalven Max, og ender med tittelen «Best in show» i kalvemønstringa i Soknedal.