Marius-mani

Marius-dilla herjar i Austevoll lik som mange andre stadar i landet, og er ein ypparleg inngangsportal til å få fram strikkeglade personar i lokalområdet.
Lesarbileta som er sende inn i samband med denne saka, kom alle inn etter ei utlysing på Facebook.