Lar lesere bryne seg på hverandre

Mange har quiz som hobby, og Nye Troms lar et utvalg deltakere bryne kunnskapene sine på hverandre i en quiz-cup som foregår i avisspaltene. De søker nå etter deltakere til fjerde runde av den populære Duellcupen.

Det er 16 deltakere i cupen, og deltakerne blir fordelt på fire grupper. Hver deltaker må gjennom en kunnskapsduell mot hver av de tre andre i gruppa. De to beste i hver gruppe går videre til neste runde. Spørsmålene blir stilt over telefon, og kandidaten får 30 sekunder til å avgi svar.

Spørsmålene og svarene blir gjengitt i lørdagsavisene, og mange lesere gir tilbakemelding om at det er en fast lørdagssyssel å teste seg selv, familie og venner mot duellantene.

– Jeg får også mange tilbakemeldinger dersom et spørsmål er uklart formulert, og jeg fikk et vell av henvendelser den gangen jeg kom i skade for å stille et såpass uklart spørsmål at opinionen mente at en kandidat i realiteten ble snytt for et poeng, forteller redaktør og quizmaster Gjermund Nilssen.