Ufordringen – la unge selv stille med bilde

Redaktør Birger Amdundsen i Svalbardposten skulle intervjue tre fotointeresserte ungdommer til sistesiden. Bilde måtte de stille med selv. En smart idé.


– Saken var at disse tre er fotointeressert og har et eget lille lag de kaller Ung Foto. Derfor, der og da, spontant under intervjuet – fant jeg ut at jeg kunne sparke ballen over til dem. La de tre fremstille seg selv, forteller Amundsen.

Dette er noe lokalavisene kan gå videre på: Lage en stafett, la unge folk, fotrinnsvis unge folk, stille med bilde selv. Og så intervjue dem. Eventuelt intervjue dem i forkant.