Bli kjent med Anders og Oda

Journalist Aasmund Taarn Sande i Kvinnheringen har intervjua to fyrsteklassingar om korleis det er å gå frå å vera eldst i barnehagen til å vera yngst på skulen. Den gode dialogen og den treffande skildringa av borna gjev kjensla av å vera til stades på skulen under samtala mellom journalisten og dei to elevane. Kjekk lesing på ein fredag ettermiddag!