Vi kan lære av gatemagasinene

Gatemagasinet ASFALT kommer ut i Rogaland. Magasinet har som formål å fremme engasjement og selvhjelp blant mennesker med ruserfaring eller som er i en vanskelig livssituasjon. Ta deg tid til å bla i magasinet. Vi kan lære noe av både design og innhold/tema som blir tatt opp. Kjøp også et gatemagasin neste gang du har sjansen.

Sak om beredskapshjem. Magne og Dagrunn har i 22 år tatt imot unge som har behov for beredskapshjem

Intervju med en Asfalt-selger

Sak om Albertine-prosjektet, tiltak for kvinner med prostitusjonserfaring
_

Lekker innholdsfortegnelse

Saken “De drakk seg til bunns” handler om Nordsjøarbeidere og alkoholisme

Takk til ansvarlig redaktør Helle Aasand i gatemgasinet Asfalt for lån av sider