Den kalde «fine» tida…

Kanskje ikkje så inspirerande, men heller eit ynskje om varmare tider… Helsing ein med klokkartru.