MMS-intervjuet

SortlandsAvisa har sidan starten hatt ein intervjustafett med studentar som nå er utanbys.

– Dette er faste spørsmål, og intervjua går nærast av seg sjølv på e-post. Dette gir oss ei god kontaktflate mot studentar frå kommunen som held til utanbys, noko som ikkje minst også er godt stoff, seier redaktør Gard. L. Michalsen.