UNG i verden

Dere har sikkert mange ungdommer fra området deres som er på rundreise i Asia, som utvekslingsstudent i USA eller kanskje som frivillig arbeider i Guatemala. Hvorfor ikke be de skrive litt og sende noen bilder – og gi det god plass i avisa?

Vi har en intervjuspalte på baksida som vi kaller UNG – og dermed var det vel naturlig å kalle dette for UNG i Verden. Uten alt for mye arbeid får vi stoff vi fint kan bruke to sider på. Jobben består i få kontakt med ungdommer, gi de noen stikkord om hva de bør skrive og hvor langt, og få de til å sende inn. Selvsagt er det litt redigering og bearbeiding, men mange av dagens ungdommer skriver overraskende godt.

Etter at vi har kjørt denne noen ganger, har flere ungdommer (og foreldre) aktivt oppsøkt oss for å skrive noe i avisa.