Dei grøne prestane

– Ta vare på skaparverket. Stem på oss.
Det seier «miljøprestane» Tom Sverre Tomren, Jan Ranterud, Steinar Skauge og Marianne Støylen Skauge. Kvartetten har fire ting til felles. Alle er utdanna teologar, alle bur i Nordhordland og alle står på liste for Miljøpartiet Dei Grøne ved kommune- og fylkestingsvalet i haust. I tillegg meiner de at deira politiske parti står på det beste bibelske fundamentet.
– Det er veldig grunnleggjande bibelsk at verda ikkje er til for vår skuld. Det er me som skal tena skaparverket, ikkje skaparverket som skal tena oss (les saka i vedlegget).
Gå gjennom vallistene i din kommune og ditt fylke, og sjå om du finn interessant stoff.