Har fordypet seg i partilistene

Nye Troms har fått mye godt stoff ut av listene til kommunevalget. Noen eksempler:

– Kun menn på topp
– Miljøpartiet De Grønne har den laveste gjennomsnittsalderen
– Overvekt av offentlig ansatte på valglistene
– Hvor kommer de ulike partienes kandidater fra

Se sakene i vedlegget!