Ungdomstida før og nå

Er eigentleg forskjellane på det ungdommane er opptatt av nå store samanlikna med for nokre tiår sidan?

To skuleelevar som jobba for Ryfylke lurte på dette. For å finna svaret stilte dei like spørsmål til folk frå ulike generasjonar: Kva interesser har ungdommane, og kva interesser hadde dei vaksne då dei var ungdommar? Kva framtidsplanar har ungdommane, og kva framtidsplanar hadde dei vaksne for nokre tiår sidan?

Svaret fekk lesarane over ei dobbeltside i avisa.