Avisleseprosjekt for fremmedspråklige

Språk er nøkkelen til integrering i nye samfunn. Vestby Avis samarbeider med Frivilligsentralen, biblioteket og innvandrerkontoret i Vestby kommune om et avisleseprosjekt der fremmedspråklige inviteres til avislesing på Vestby bibliotek en gang i uken.


– Tanken er å skape en arena for å praktisere det norske språket i en hverdagslig situasjon, sier Morten Bøe ved innvandrerkontoret.

Prosjektet tar sikte på å samle en gruppe mennesker på biblioteket hver lørdag. En gruppeleder har ansvaret, og man leser en til to artikler sammen fra Vestby Avis.

– Deretter kan gruppen for eksempel diskutere innholdet i artikkelen, foreslår Bøe.

Samlingen retter seg mot nye innbyggere i kommunen som har fremmedspråklig bakgrunn.

– De som kommer hit fra EUland har for eksempel ikke krav på norskkurs og kan ha stor nytte av en lesergruppen som dette, forklarer Bøe.

Han peker også på at språk ofte er avgjørende både for å komme inn på arbeidsmarkedet, samt å bli kjent i lokalmiljøet.

– Her har vi mulighet til å skape en møteplass for innbyggere som vil forbedre språket, samt at de får bedre kjennskap til lokalmiljøet gjennom å lese om det som skjer i avisen, poengterer han.

Hvis mange melder sin interesse til innvandrerkontoret, håper Morten Bøe på at avisleseprosjektet kan samles for første gang allerede 29. oktober.

– Vi stiller gjerne med mange aviser i anledning prosjektet, og vi ser det som svært verdifullt å få nye lesere også blant innvandrere i Vestby, uttaler redaktør i Vestby Avis, Rebekka Østby.

Berit Sandvig ved Frivilligsentralen har noen navn på blokken som kan stille som frivillige til å lede gruppen, men meddeler at det er behov for flere.

– Vi tenker oss en turnusordning siden det dreier seg om en time på lørdag formiddag, foreslår hun.

Lesergruppen skal møtes på biblioteket i Vestby, som mer enn gjerne stiller lokalet til disposisjon.

– Dette er viktig og en god måte for fremmedspråklige til å lære norsk på, sier Priyanka ved Vestby bibliotek.

Fakta

  • Avisleseprosjektet retter seg motmennesker i Vestby som ikke har norsk sommorsmål.
  • Skal være en ukentlig samling på biblioteket hver lørdag fra 11-12.
  • Ledes av en frivillig
  • Vestby Avis stiller med aviser.
  • Man leser 1-2 artikler sammen og diskuterer innholdet etterpå på norsk.

Teksten er hentet fra artikkelen, som du kan lese i sin helhet som vedlegg