Vêret er sponsa av…

I Vest-Telemark blad blir vêret sponsa. Det gir truleg ikkje resultat på vêrkartet, men kanskje på andre område?