Ungdommen er listefyll

Dette er overskriften på et oppslag i Budstikka i dag. Avisa har ringt til kandidater på nominasjonslistene som var under 25 år for å høre hvilke tre saker som var viktigst for dem under valgkampen. Svaret var det samme: De er listefyll for partiet.

Flere oppga at de skal studere og flytte bort fra kommunen. Noen la også på uten å svare på spørsmålene.
Budstikka har også følgt opp valgforsker Frank Aarebrots utspill om at politikerne må nå ut til den uorganiserte ungdommen, og ikke bare de veltilpassede ungdommene i idrettslaget, kulturskolen og i korpset. De lokale ungdomsarbeiderne Budstikka snakket med er enige.
Les hele saken som vedlegg