Hvordan er julestøtten i din kommune?

Bankkortet gløder og kredittkortet går varmt for de fleste av oss i desember. I fjor handlet hver innbygger i Akershus i gjennomsnitt for 10.500 kroner i desember. Bare overgått av Oslo med 11.050 kroner. Hva da med dem som må klare seg på sosialhjelp nå i julemåneden? Får de ekstra støtte i forbindelse med jula?

Liv Seiff i Varingen har spurt NAV i Nittedal, nabokommunen og andre sammenlignbare kommuner:

– Hvor mye får en familie med to voksne og to barn under 10?
– Hvor mye får en enslig med to barn under 10?
– Hvor mye får en enslig?

– I tillegg spurte jeg om sosialhjepssatsene for samme kategorier, antall sosialhjelpsmottakere, om de informerte om støtten og om man måtte søke, forteller Liv Seiff.

Hun fikk ideen fra Aften. De brukte tall fra Brukerombudet i Oslo. Noe sånt finnes ikke i Akershus.

Ved å sammenligne tallene fra Nav, fant hun ut at julestøtten i Nittedal er bedre enn i nabokommunene. Hun fant også ut at det ikke er spesielt fett å leve på sosialstøtte i jula. I Nittedal får en familie på fire litt over 3000 kroner i julestøtte.

I tillegg til å intervjue Nav-ledere, har Liv Seiff snakket med en frivillig på fattighuset i Oslo, og med lederen i Velferdsalliansen som også kan fortelle om sin egen opplevelse av å være fattig i Norge.

En fin reportasje som kan være en sunn tankevekker nå i kjøpefest-måneden.