Interessant diskusjon etter lokalt scoop

Lokalavisen Nordvestnyt i Danmark fikk et scoop på grunn av gode kontakter. Legg merke til hvordan dette problematiseres og ikke minst hvordan redaktøren svarer. Å leve med nærhet til kildene kjenner alle norske lokalaviser til. Jeg synes diskusjonen under selve saken er vel så interessant å følge her som selve saken.

Artikkelen fra journlisten.dk her.