Ukas bilete: Å ha auge for detaljar

Biletet er teke av Bjørn Sletten i avisa Dølen.

Bjørn Sletten skulle lage ei sak om juleførebuingane på skulane. Han valde dette biletet som inngang til saka. Biletet illustrerer svært godt korleis det er på skulane før jul: Det er juleverkstad, og julenissar i tre og juletrepynt er stappa inn i hyllene saman med dei kvardagslege bøkene og permane. Godt observert og god og rett bruk av eit detaljbilete som fortel “alt”.

Slik såg saka ut:

Sjå sidene som vedlegg