Når fleire bilete skal på trykk til same sak

Har du fleire bilete frå same sak som må på trykk kan det vera lurt å bruka litt tid på tenkja presentasjon. Viss ikkje er det lett for at bileta slår kvarandre ihjel. Lag ryddige og lesarvenlege sider. Døme er henta frå avisa Hordaland.

Sjå oppslag som pdf.