Når er det rett å gi fritak fra politiske verv?

“20 politikere i Sola har de siste fire årene søkt om fritak eller permisjon fra sine verv i kommunen. Det er åpenbart at søknadene må innvilges når begrunnelsen er flytting til en annen kommune. Den
siste tiden har imidlertid søknader med andre begrunnelser økt i omfang, blant annet ønsket om å prioritere studier eller reiser.”
Solabladet har stilt spørsmålet om når det er ok å gi folkevalgte fritak fra politiske verv.

“20 politikere i Sola har de siste fire årene søkt om fritak eller permisjon fra sine verv i kommunen. Det er åpenbart at søknadene må innvilges når begrunnelsen er flytting til en annen kommune. Den
siste tiden har imidlertid søknader med andre begrunnelser økt i omfang, blant annet ønsket om å prioritere studier eller reiser. En innbygger bør være sikker i sin sak før hun eller han sier ja til å stå på et partis liste ved et kommunevalg. Å være politiker er tidkrevende og alle som stiller til valg må ta høyde for at store deler av fritiden må ofres i hele valgperioden. Ved å takke ja til å stå på en partiliste lover vedkommende velgerne å kjempe fram politiske saker på deres vegne i fi re år. Det er en lovnad som skal tas på det største alvor. Derfor bør det stilles svært strenge krav for å innfri søknader om fritak eller permisjon fra politiske verv. Det skal ikke være enkelt for lokalpolitikere, som midt i perioden fi nner ut at de ønsker å prioritere annerledes enn de lovet velgerne, å faktisk få velsignelse til å gjøre det. Å be om fritak eller permisjon fra verv for å realisere egne personlige ønsker, er et tillitsbrudd i forhold til velgerne. Det er likevel grunn til å stille spørsmål ved hva som er det beste for innbyggerne i kommunen. Å tvinge en umotivert politiker til å skjøtte sine politiske verv, eller å innvilge vedkommende fritak, for på den måten å gi fast plass til en motivert vararepresentant?”
.
leder, Solabladet 03. september 2013