Offentlige ansettelser under lupen

Sivilombudsmannen vil se nærmere på praktiseringen av åpenhet i forbindelse med ansettelser i det offentlige. Dette opplyser ombudsmannen i et brev til Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening. Les mer om dette på offentlighet.no
SortlandsAvisa jobbet lenge og hardt med rådmannsjobben, med to utlysningsrunder, og en rekke innsynsbegjæringer.

I første runde ble ett navn unndratt, og avisa fikk til slutt medhold i innsyn. Da trakk søkeren seg. Interessen fra media ble formannskapet omtalt som «beklagelig», all den tid det fører til færre søkere. Se saken «Hvorfor bør DU bli rådmann?», på trykk i avisa før intervjurundene startet.