Damenes Aften

Sauda Handelsforening arrangerte en fredag i november Damenes Aften. Dette i godt samarbeid med oss i Ryfylke. Damenes aften er en eksklusiv damekveld med kveldsåpne butikker.
Markedsføringen av dette starter tirsdagen med en fellesannonse, 1/2 side som deles mellom alle deltakere.

Fredagen lager vi til heading i avisa der hver butikk har sin egen annonse. Dette er en god idé som skaper ekstra inntekter både for oss og butikkene.
Arrangementet har vært gjennomført to ganger med veldig positiv oppslutning.