Lærere med fartstid

Mange av leserne vil kjenne igjen disse ansiktene. De tre lærerne som Framtia har funnet fram til, har nemlig holdt ut i mellom 28 og 36 år på ungdomskolen på Ørnes. Nå forteller de om hvordan det er å være ungdomsskolelærer, hvordan yrket har forandret seg, og hvorfor de holder ut.