Få en historiekjenner med på laget

En skrivefør person med god kjennskap til lokalhistorien, kan være et kjærkomment bekjentskap for en avisredaksjon. Er dette en pensjonist med tid til overs, vil vedkommende trolig synes det er stas å bidra i lokalavisa. Kanskje kan han eller hun få sin egen spalte, slik Bjørn H. Syversen i Groruddalen Historielag har i Akers Avis Groruddalen. I spalten «Bjørns historier» mimrer han gjerne fra egen oppvekst. Tekstene er ofte fylt av historiske fakta knyttet til temaet han tar opp. Spalten gir også rom for historisk stoff knyttet til dagsaktuelle saker, som det vedlagte eksempelet om fasttelefonen.