Bygdebladet-mobbing-2

Sjekk hvilke skoler som sliter med mobbing

Stadig flere foreldre melder fra om mobbeproblemer og andre former for utrygghet på skolene i Rogaland, skriver Bygdebladet Randaberg og Rennesøy. De har sett på saker som er meldt inn til fylkesmannen.

Stadig flere foreldre melder fra om mobbeproblemer og andre former for utrygghet på skolene i Rogaland, skriver Bygdebladet Randaberg og Rennesøy. De har sett på saker som er meldt inn til fylkesmannen.

Etter en endring av opplæringsloven ble skolene fra skoleåret 2017/2018 pålagt en aktivitetsplikt knyttet til mobbing. Elever og foreldre har fått innsynsrett i skolens plan for å få slutt på mobbingen, og kan melde fra til Fylkesmannen dersom de mener at skolen ikke gjør en god nok jobb i å sikre et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen kan gi skolen pålegg om nye tiltak, og dagbøter om de ikke følger påleggene.

I fjor ble 139 slike saker meldt inn til Fylkesmannen i Rogaland. Rogaland er nummer tre på listen over fylkene med flest innrapporteringer. I 80 prosent av tilfellene ble konklusjonen at skolen ikke gjorde nok for å trygge eleven, skriver Bygdebladet Randaberg og Rennesøy.

Journalist Jan Henrik Heggebø fikk tallene fra assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Rogaland. Han har også snakket med rektor ved en av skolene som har blitt klagd inn til Fylkesmannen. Les saken her.

Resultatene for Elevundersøkelsen 2018 publiseres 14. februar. De første resultatene på nasjonalt nivå viser at elevene melder om mindre mobbing enn før.

Les mer om arbeidet mot mobbing på Utdanningsdirektoratets nullmobbing.no og på regjeringens temaside.