Marsteinen-morsdag

Mimrar om mor

– Kvar fjortande dag var mor på foreining. Det var ein fæl dag! Me skulle helst hatt ho heime heile tida. Marsteinen har intervjua sju eldre karar om mødrene deira. Det kan vekkje gode minne.

– Kvar fjortande dag var mor på foreining. Det var ein fæl dag! Me skulle helst hatt ho heime heile tida. Marsteinen har intervjua sju eldre karar om mødrene deira. Det kan vekkje gode minne.

Snart er det morsdag og valentinsdagen. Det er eit fint høve til å gje ekstra merksemd til nokon vi er ekstra glad i. Marsteinen har spurt nokre austevollingar om kva forhold dei har til mødrene sine. Kva som er mødrene sine beste eigenskapar, og kva dei ville gjort for å overraske mor si.

Hammerfestingen samla inn morsdagshelsingar og fylte ei dobbeltside og delar av framsida med gode ord frå søner og døtrer: