Journalister kan bidra til at ulike mennesker møtes til dialog. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Journalister kan bidra til at ulike mennesker møtes til dialog. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Journalister kan bidra til sivilisert dialog

I en tid der sosiale medier gjør debatten stadig mer polarisert, kan journalister bidra til mer sivilisert og nyansert dialog.

I en tid der sosiale medier gjør debatten stadig mer polarisert, kan journalister bidra til mer sivilisert og nyansert dialog.

Ved å skape møter og samtaler mellom mennesker som vanligvis ikke snakker sammen, kan journalisten være en kulturell brobygger. Media kan bidra til en saklig debatt på en arena der folk kan tørre å ytre meningene sine og debattere uten hets og trusler. Dette kan synliggjøre at samfunnet ikke er så polarisert som vi kan få inntrykk av i sosiale medier. Slik kan vi styrke demokratiet, samtidig som vi kan få nye kilder og gode historier.

Spaceship Media har utviklet en metode de kaller dialogjournalistikk. I et av deres prosjekter, «Talking across borders», laget de en lukket Facebook-gruppe der de har samlet motstandere og tilhengere av strengere innvandringskontroll i California. Gruppen eksisterte i en måned, og journalistene tok initiativ til dialog i gruppen og modererte samtalen. Mennesker i gruppen delte egne historier, diskuterte statistikk og lovforslag. Det var sannsynligvis ingen som endret synspunkt, men de fikk oppleve å diskutere med motstanderne i en sivilisert debatt. Folk forsøkte å lytte til og forstå hverandre. Fire personer ble blokkert eller fikk timeout fra gruppen for aggressive kommentarer.

BuzzFeed News lanserte i  fjor Outside Your Bubble. Dette er en modul som dukker opp under noen av de mest delte nyhetssakene. Den trekker inn kommentarer fra ulike sosiale medier, for å vise frem ulike reaksjoner på samme sak. Ellers ser folk ofte saker i sitt eget ekkokammer med kommentarer fra likesinnede, uten å bli bevisste på at det finnes andre reaksjoner på saken. Se for eksempel nederst i denne saken.

I år har BuzzFeed utvidet prosjektet med en Facebook-gruppe der folk kan dele historier som har utvidet deres perspektiv på ulike saker.

ZEIT Online ville lage en «datingtjeneste» for politisk debatt. De arrangerte Germany Talks, der 1200 deltakere møttes ansikt til ansikt for å diskutere politikk med mennesker med ulike synspunkt. De som ønsket å delta ble bedt om å svare på fem spørsmål: Tar Tyskland imot for mange flyktninger? Blir Russland rettferdig behandlet av Vesten? Bør Tyskland gå tilbake til tyske mark? Bør det være tillatt med likekjønnet ekteskap? Var det riktig å gå bort fra atomkraft? En algoritme matchet mennesker som bodde i samme område og hadde ulike synspunkt. Se en av sakene i Zeit.

I 2016 sendte canadiske Discourse Media en journalist på busstur nordover til et område der det skulle bygges omstridte gassrør gjennom sårbare områder. Journalisten reiste uten noen vinkling på blokken, med beskjed om å lytte til folk han møtte underveis. De brukte en Facebook-gruppe til å samle folk og arrangerte møter med journalisten underveis på turen, men det viste seg å være mer effektivt å oppsøke allerede eksisterende arrangementer. Journalisten møtte og lyttet til begge sider i konflikten. Journalisten laget seks saker underveis, i tillegg til at avisen fikk tilgang til nye kilder og økt kunnskap om området. Les en av journalistens historier.

PublicSource i Pittsburgh ga en frilanser i oppdrag å finne unike stemmer og perspektiver på rase, og ba om tips om mennesker med interessante historier og synspunkter. Målet var å få en mer produktiv og nyansert debatt om temaet. De håpet også at prosjektet skulle føre til mindre rasisme og mindre ulikhet i lokalsamfunnet. De fikk mange gode historier ut av prosjektet, blant annet om en blind, adoptert dame som hadde rasistiske foreldre. Foreldrene prøvde å oppdra henne til å bli rasist, men for henne var dette uforståelig. Hun så jo ikke hudfargen til folk. Se prosjektet Let’s talk about race.

Journalister kan bidra til at ulike mennesker møtes til dialog. Illustrasjonsfoto: Colourbox