strandbuen_sosialhjelp_utsnitt

Hvem får mest sosialhjelp?

De unge er overrepresentert blant sosialhjelpsmottakere i Strand. Jens Bjørheim i Strandbuen har fått tallene fra Sykepleierforbundet.

Nav-sjefen kommenterer tallene. Leserne får også informasjon om hvem som kan få sosialhjelp, og hvor mye.

I Strand er det mange ledige oljearbeidere. Etter to år mister de dagpengene, men det er sannsynligvis få av disse som har krav på sosialhjelp.

Her kan du finne statistikk over sosialhjelp.

SOSALHJELP: De unge er overrepresentert, viser tall fra Sykepleierforbundet.

SOSALHJELP: De unge er overrepresentert, viser tall fra Sykepleierforbundet.