Hva koster idretten-2

Er organisasjonene inkluderende?

PRISFORSKJELL: Prisen er en av flere årsaker til at en del unge ikke deltar i organisert aktivitet. Det er stor forskjell på billigste og dyreste tilbud, viser Søgne og Songdalen Budstikkes oversikt.

Organisert aktivitet er viktig for sosialisering, helse og inkludering, ikke minst for minoritetsungdom. Gjennom organisasjonene kan barn og ungdom bygge sosial kapital: Tillit, nettverk, vennskap og normer.

De som faller utenfor, kan i verste fall bli radikaliserte.

Minoritetsjenter er underrepresenterte i idretten. Hvorfor er det noen som faller utenfor?

Deltakelse er preget av sosial ulikhet, viser forskning. Man deltar ikke om man mangler de nødvendige ressursene, enten det dreier seg om tid, penger, kunnskap om hvordan delta eller tilgang til arenaer og anlegg. Man deltar heller ikke om man mangler motivasjon eller interesse for å delta. Og man deltar ikke dersom ingen spør om en vil delta, dersom ingen rekrutterer en inn.

Sosioøkonomiske forhold betyr mye for deltakelse. Det handler ikke bare om økonomi, men også foreldrenes utdanning og kulturelle ressurser har stor betydning. Det gjelder ikke bare hos minoritetsfamiliene, også etnisk norske ungdommer med lavere sosial bakgrunn er i mindre grad med.

Sosioøkonomiske forhold forklarer halvparten av gapet mellom minoritetsjenter og majoritetsjenter. Idrettskultur i familien har også stor betydning for om ungdommene driver med idrett.

Hva kan organisasjonene gjøre for å bli mer inkluderende?

  • Holde kostnadene ved deltakelse nede.
  • Informere om idretten og rekruttere minoritetsforeldre som frivillige i idrettslagene.
  • Jobbe tettere med skolene.
  • Det må være lav terskel for å komme på første møte/aktivitet, og gjerne gratis pizza.
  • Skape aktiviteter som favner bredt.
  • Vise at alle bidrag er viktige. Om noen bare vil koke kaffe til medlemsmøtene, er de også kjempeviktige.
  • Den vanligste årsaken til at folk ikke er medlem i en organisasjon, er at ingen har spurt de om de vil bli med. Alle må bli spurt.

Her er spørsmålene som Idrettsforbundet mener at alle idrettslag bør kunne svare på – om hvordan de begrenser kostnadene slik at flest mulig kan delta:

  • Hvordan ser og inkluderer vi de som ikke har råd, selv om kostnadene er begrenset?
  • Hva er kostnadene til kontingent, treningsavgift, utstyr og reiser i idrettslaget? Er kostnadene for høye?
  • Kjenner trenere og ledere i idrettslaget til hvilke faresignaler de skal se etter og hva de gjør om barn slutter på grunn av familiens økonomi?

Hentet fra:

https://www.idrettsforbundet.no/…/de-vanskelige-sporsmalen…/

Se også Søgne og Songdalens sak fra ung-avisa om priser på medlemsskap i ulike klubber, og Rix (Bergensavisen/Nordlys) sin sak om hvordan høye kostnader ekskluderer barn fra idretten. Fint at Rix-saken har med opplysninger om Bergen kommune og Navs tilskuddsordning for fritidsaktiviteter.

På LNUs konferanse kom det noen hjertesukk om medienes og politikernes vinklinger og ordbruk:

Problemet med ekstremisme er ikke så stort som man skal ha det til. Miljøene er svekket i Norge i dag. Hvis man gir ekstremister gratis plattformer gang på gang, er man med på å skape polariseringen.
– Zamran Ahmad Butt, leder i Islamic Cultural Centre
Flyktninger blir ofte koblet mot ekstreme jihadister, det er mye mistenkeliggjøring. Mye av retorikken som brukes om norske muslimer, innvandrere og flyktninger skaper fremmedgjøring, det skaper et de og oss, og at det norske ikke kan inkludere å være muslim, arabisk, nigeriansk eller somalisk. Det fører til at de blir noe annet enn Frode og Lise.
– Philip Rynning Coker, nestleder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Det snakkes hele tiden om integrering. Det høres ut som små-assimilering. Kan de ikke kalle det inkludering?
– Emilie Bersaas, nestleder i AUF

Kilder og lenker:

LNU-konferansen Ekstremt engasjert – om ungdom, radikalisering og voldelig ekstremisme:
http://www.lnu.no/2016/10/11/folg-ekstremt-engasjert-konferansen-her/

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor sitt seminar Ungdom og idrett – barrierer, frafall og endringer over tid, i forbindelse med lansering av en ny rapport basert på Ung i Oslo-undersøkelsen:
http://livestream.com/samfunnsforskning/events/6460772

Her er Aftenpostens sak om rapporten:
http://www.aftenposten.no/100Sport/idrettspolitikk/Dette-er-jentene-idretten-ikke-klarer-a-fa-med-838451_1.snd

Idrettsforbundets informasjon om inkludering i idrettslag:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/

Frivillighet Norges informasjon om inkludering:
http://www.frivillighetnorge.no/no/inkludering/

Sjekk også Allemed-kampanjen om inkludering av barn og unge uavhengig av familiens økonomi:
http://www.allemed.no

Og Match-kampanjen der LNU kommer med tips til organisasjoner som ønsker å inkludere flyktninger som medlemmer eller deltakere på aktiviteter. I planleggingen av kampanjen opplevde LNU at det var vanskelig å finne suksesshistorier om organisasjoner som har lykkes med dette.
match.lnu.no