MANGE GODE FORSLAG: Ryfylke løftar fram svara i denne enqueten, som dei presenterer utan bilete.
MANGE GODE FORSLAG: Ryfylke løftar fram svara i denne enqueten, som dei presenterer utan bilete.

Enquete om eldsjeler

Ein enquete treng ikkje alltid ha bilete. Slik har Ryfylke løyst det. Avisa har spurt saudabuar om tips til kandidatar til den lokale eldsjelprisen, og fått mange gode svar.

MANGE GODE FORSLAG: Ryfylke løftar fram svara i denne enqueten, som dei presenterer utan bilete.

MANGE GODE FORSLAG: Ryfylke løftar fram svara i denne enqueten, som dei presenterer utan bilete.